Vytýčenie hraníc obhospodarovaných pozemkov

Bez geodeta a s rovnakou presnosťou.

Zameranie parcely z katastra

Jednoduchým postupom alebo priamo s Emlid aplikácie*.

*Platenej verzie

Import dát do GSAA

Použitím konverzie dát môžete sami nahrať namerané body do GSAA a na základe nich upraviť Vaše hranice užívania. 

Ovládanie z mobilnej aplikácie

Jednoduché pripojenie na Emlid GPS z iPhone alebo Android telefónu.

Príprava meraní v Emlid Cloud a synchronizácia s mobilnou aplikáciou

Bezplatná webová aplikácia Vám zabezpečí rovnaké dáta v mobile aj PC.